• Добыча угля на предприятиях СУЭК в Хакасии за 2016 г
    13,175 млн тонн;
  • Объем вскрыши на предприятиях СУЭК в Хакасии в 2016 г.
    72,7 млн м3.